Vekstvinnere

Årets vekstvinnere er Inrigo og Norwegian Fishfarming Technologies (Nofitech). Inrigo leverer vann­rense­systemer, mens Nofitech leverer landbaserte oppdrettsanlegg som benytter resirkuleringsteknologi (RAS).

Kåringen er basert på offentlige regnskapstall for 2012-2017. Med unntak av vinnerne har ikke Impello foretatt noen kvalitative vurderinger av eventuelle ekstraordinære hendelser eller regnskapsposter hos selskapene.

Trykk på boksene for å komme til intervju med vinnerne:

Størst omstningsvekst 2017:

Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2016. Omsetningen er oppgitt i mill. kr. 

Størst gjennomsnittlig omstningsvekst siste fem år (CAGR):

Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2012. Omsetningen er oppgitt i mill. kr. 

Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2012. Omsetningen er oppgitt i mill. kr. 

inrigo-logo-091117_001_juster.jpg

Størst omsetningsvekst 2017: Inrigo AS

Inrigo utvikler vannrensingsanlegg til ulike bransjer. De har kunder både i Norge og internasjonalt, og er for tiden i sluttfasen av en stor leveranse til Kamerun for rensing av drikkevann.

De designer og produserer anleggene i Vanvikan, og har hovedkontorer i Trondheim. De har 50 ansatte.

 

www.inrigo.no

Nofitech-liggende.png

Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst siste 5 år:
Norwegian Fishfarming Technologies AS

Hovedkontor i Trondheim med 12 ansatte.

Utvikler, designer og bygger komplette resirkuleringsanlegg (RAS – Resirculating Aquaculture System) for oppdrettsfisk på land. Et kompakt og modulbasert konsept muliggjør oppdrettsanlegg på steder med vann- og arealknapphet.

 

www.nofitech.no