Størst omsetningsvekst 2017: Inrigo AS

Om Inrigo AS

Inrigo utvikler vannbehandlingssystemer for drikke- og avfallsvann. De har kunder både i Norge og internasjonalt, og er nå i sluttfasen av en leveranse til Kamerun for rensing av drikkevann.

De designer og produserer anleggene i Vanvikan, og har hovedkontorer i Trondheim. De er 50 ansatte.

www.inrigo.no

Inrigo nøkkeltall:

Inrigo AS

 

Inrigo AS tar mål av seg til å bli en global aktør innenfor vann og energi. De leverer blant annet anlegg for vannbehandling, biogass og RAS. Selskapet ble etablert i 2008, med hovedkontor i Trondheim og produksjonslokaler i Vanvikan. De har både nasjonale og internasjonale kunder, og er for tiden i sluttfasen av en stor kontrakt for levering av vannforsyningssystemer i Kamerun.

Ser vi fire år bakover i tid er det få som ville spådd Inrigo som vekstledende i regionen. På denne tiden var selskapet leverandør til olje- og gassindustrien, og etter oljeprisfallet 2014 ble det plutselig stopp i nye oppdrag. Dette ble et veiskille for bedriften. 

Inrigos hovedleveranse i Kamerun-prosjektet. Skid-baserte vannbehandlingsanlegg basert på keramisk membranfiltrering. Det installeres totalt 14 slike filterkomponenter i prosjektet. (Foto: Inrigo)

Reza Hezari (Administrerende direktør) og Roger Blekkan (Operativ leder) forteller at omstillingen mot vann og miljø og alternative energikilder i stor grad var en direkte følge av nedgangen i oljesektoren. Selskapet så en kraftig vekst i grønnere næringer, og de hadde allerede en fot inne i vannbransjen gjennom et datterselskap. Et større fokus innenfor denne sektoren ble derfor naturlig.

I dag er selskapet inne i sluttfasen av et prosjekt i Kamerun der de har utviklet og bygd to komplette vannforsyningsanlegg som skal gi rent vann til fire byer i landet. Logistikkløsninger har vært en like stor del av prosjektet som selve anlegget, og både kulturelle og etiske problemstillinger har meldt seg. Dette til tross er prosjektet en stor suksess, og Inrigo har planer om nye prosjekter i landet. De satser også mot andre deler av verden, og påpeker at de ser på hele verden som et potensielt marked for sine løsninger.

Inrigos historie er unik i bransjen. Mens sammenlignbare land har høy eksport av vann- og miljøteknologi, har Norge hengt etter. Inrigo har derimot lyktes i det internasjonale markedet.

Reza Hezari (CEO) og Roger Blekkan (COO) presenterer Kamerun-prosjektet for utviklingsminister Astrup og representanter for Utenriksdepartementet (Foto: Inrigo)

– Vi merker at vår historie blir lagt merke til, blant annet fikk vi et langt besøk av næringsministeren i sommer. Både vår suksess med eksport og det grønne skiftet vi har gjennomgått dras mer og mer frem i næringslivet som en suksesshistorie, sier Blekkan.

- Modighet, tålmodighet og høy kompetanse har vært viktig for at vi har lyktes. Man må tørre å ta mulighetene som kommer, samtidig som man må ha forståelse for hvordan markedet fungerer. Vi har vært tålmodige i markedsarbeidet og med relasjonsbygging, spesielt Reza er god på å bygge relasjoner. Dette er mye av grunnen til at vi fikk kontraktene i Kamerun, sier Blekkan.

 

Bærekraftighet er et viktig stikkord i Inrigo. Både når det gjelder kvalitet på leveranser og bruk av materialer og løsninger. Lang levetid på installasjonene og sosialt ansvar er en selvfølgelighet for bedriften, også i møte med kulturelle  og forretningsetiske utfordringer. Dette vises blant annet gjennom deres bidrag til å bygge skoler og brønnanlegg på landsbygda i Kamerun.