Oppkjøp og kompetent kapital

Oppkjøp

Oppkjøp av teknologiselskap i Trondheimsregionen:

Oppkjøp 2017 og 2018 av teknologiselskap i regionen:

Oversikten viser oppkjøp av teknologiselskaper i regionen der min. 1/3 av aksjene har endret eier. 

Oppkjøp 2017:

Lingit - Verdane

 

Lingit AS ble i 2017 kjøpt opp av investeringsfondet Verdane IX. Lingit har utviklet et rettskrivningsprogram spesielt utviklet for dyslektikere. Verdane ønsker å ta selskapet ut i verden, og lage tilsvarende program for andre språk. 

Reinerten - Aker Solutions

 

Olje- og gassvirksomheten til det tradissjonsrike trondheimsselskapet Reinertsen ble i 2017 overtatt av Aker Solutions til en verdi på 212,5 mill. kr. Denne delen av konsernets virksomhet omfattet ca. 700 ansatte. I 2015 ble Reinertsens landbaserte enreprenørvirksomhet bestående av ca. 250 ansatte solgt til Veidekke. Kort tid etter transkasjonen med Aker Solutions AS ble det åpnet konkurs i det som var igjen i Reinertsen. Selskapet var da i praksis et selskap uten ansatte og aktivitet etter salget av både entreprenør- og olje- og gassvirksomheten. Reinertsen hadde i 2015 en omsetning på 1,7 milliarder kr, og et underskudd på 500 mill.kr etter skatt.

Aptomar - Norbit

 

I november 2017 kjøpte et teknologiselskap i regionen et annet, da Aptomar AS ble kjøpt av Norbit Group AS. Selskapet er etter transaksjonen omdøpt til Norbit Aptmoar AS. Aptmoar er en leverandør av integrerte feltovervåkingssensorer, systemer og tjenester hovedsakelig til olje- og gassindustrien. Selskapets første produkt er sensoren Securus, som blant annet har et varmesøkende kamera. Aptmoar AS hadde i 2016 en omsetning på 28,3 mill. kr., og 20 ansatte.

AquaOptima - Steinsvik Group

 

Steinsvik Group AS, som er 100 prosent eid av Kverva AS, kjøpte 59,7 % av AquaOptima Holding AS, og herunder datterselskapet AquaOptima AS. AquaOptima ble etablert i 1993 og har utviklet et eget system for RAS (recirculation aquaculture system) og flere produkter for bruk innen landbasert fiskeoppdrett. Eksisterende aksjonærer beholder minoritetsandel i AquaOptima etter transaksjonen. Selskapet hadde i 2016 en omsetning på 14 mill. kr. Kverva AS kjøpte også i november 2017 majoriteten av utstyrsprodusenten Aqualine AS gjennom det heleide datterselskapet Kverva Technologies AS. Aqualine AS er en utstyrsleverandør til havbruksnæringen med hovedkontor på Frøya, og med avdeling i Trondheim. Aqualine omsatte i 2016 for 438 mill. kr.

View Software - Viking Venture

 

Investeringsfondet Viking Venture kjøpte i 2017 49 % av View Software AS. View Software er et «business-to-business» selskap som leverer programvare for vedlikehold av fast eiendom, maskiner og kjøretøy. Selskapet tilbyr også programvare for produksjonsoptimalisering og -kontroll. Selskapet har 48 ansatte og har hovedkontor i Moss, med kontorer i Trondheim og Notodden. View hadde i 2016 en omsetning på 48 mill. kr.

CompuIT - DNV GL

 

Trondheimsselskapet CompuIT (Computational Industry Technologies AS) har utviklet teknologi for simulering av branner og eksplosjoner, hovedsaklig for den internasjonale olje- og gassindustrien. Selskapet ble ble kjøpt av DNV GL Software i oktober 2017. ComputIT hadde i 2016 en omsetning på 23 mill. kr., og 14 ansatte.

Oppkjøp 2018:

Inventas – Acando

Det børsnoterte svenske IT-selskapet Acando AB kjøpte i 2018 100% av aksjene i Inventas AS gjennom sitt norske selskap Acando AS. Inventas er et konsulentselskap som tilbyr designtjenester innen innovasjon, produktdesign, tjenestedesign, produktutvikling, simulering og produksjon. Inventas ble stiftet i 1997 og har utspring fra NTNU i Trondheim. Virksomheten har siden oppstarten vokst organisk fra fem til over seksti medarbeidere, og omsatte i 2017 for 56 millioner. Acando har ett av Norges ledende miljø innen advanced analytics og IoT, og oppkjøpet av Inventas vil styrke selskapenes samlede posisjon i markedet. Totalt har Acando Gruppen ca. 2000 ansatte i fem land; Norge, Sverige, Tyskland, Finland og Latvia. Konsernet er notert på Nasdaq Stockholm og hadde en omsetning på 2,4 milliarder svenske kroner i 2017.

 

Impello var eksklusiv rådgiver for Inventas i salget til Acando.

Nofitech – Longship

PE-fondet Longship kjøpte i 2018 100% av aksjene i Norwegian Fishfarming Technologies AS (Nofitech). Selskapets gründere reinvesterte 30% og er medaksjonærer i et felles holdingselskap kalt Nofitech Holding AS. Selskapet har ambisjoner om videre vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Nofitech ble etablert i 2011 av Geir Løvik og John Hestad. Selskapet leverer modulbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) til oppdrettsnæringen, primært for postsmolt, og omsatte for 84 millioner i 2017 med et driftsresultat på 12,9 millioner. Nofitech har velprøvde modulbaserte løsninger som både har lavere investeringskostnad og er mer kostnadseffektiv i drift, noe som er et godt utgangspunkt for videre vekst nasjonalt og internasjonalt. Longship er et aktivt eierfond med 1,5 mrd. i forvaltningskapital med blant annet Argentum som en av investorene/eierne.

 

Impello var eksklusiv rådgiver for Nofitech i salget til Longship.

Petrostreamz – Tieto

Det finske IT-konsulentselskapet Tieto kjøpte i 2018 100% av aksjene i Petrostreamz AS. Petrostreamz er leverandør av avansert programvare og tjenester til olje- og gassbransjen for optimalisering og integrert modellering av olje- og gassfelt. Petrostreamz har utspring fra NTNU, kontorer i Trondheim, Houston, Dubai, Rio de Janeiro og London, og hadde 14 ansatte og en omsetning på i overkant av 13 mill. kr i 2017. Tieto er Nordens største IT-leverandør, og oppkjøpet er en del av selskapets satsning mot olje- og gassektoren. De to selskapene har allerede samarbeidet på nøkkelprosjekter globalt og har erfart hvordan forretningsmuligheter og synergier gir kundene økt verdi av samarbeidet.

Webpro – ZetaDisplay

Webpro AS utvikler skjermbaserte kommunikasjonsløsninger. I 2018 ble 100% av aksjene i selskapet solgt til det svenske selskapet ZetaDisplay AB for ca. 21 mill. kr. ZetaDisplay driver digital markedsføring og kommunikasjon, og hadde i 2017 en omsetning på 199 mill. svenske kroner i 2017. Webpro hadde en omsetning på 24 mill. kr i 2017, og har 5 ansatte ved sine kontorer i Trondheim.

Kompetent kapital
Kompetent kapital er profesjonelle og aktive eiere som går inn i teknologiselskaper med egenkapital og kompetanse for å utvikle selskaper

Komptent kapital og verdiskaping i aksjeselskaper 2017:

Analysen viser at verdiskapingen fra aksjeselskapene med profesjonelle investorer på eiersiden er forholdsmessig høyere enn i selskapene uten kompetant kapital. Andelsvis har nivået på antall selskaper med kompetent kapital vært stabilt de siste årene. 
Investeringsmiljø inkludert under kompetent kapital
Additech Nordic

Alliance Venture

Arctic Innovation Group

ARD Group AS

ASEV

Birk Venture

CoFounder

DNB Venture

Danske Invest

Energy Future Invest

Equinor Technology Venture

Ferd

Founders Fund

Greenway

Hafslund

Incitia Venture

Investinor

Kverva

LEN Invest

Nexus Capital

Nordea Venture

Nordic Capital

Norinnova TTO

Norsk Innovasjonskapital

Norsk Vekst

Northzone

NTNU Accel

NTNU TTO

Nunatak

Origo Ventures

Petricor

Plasus

Polar tech capital

Proventure

Salvesen & Thams

Sarsia Seed

SINTEF TTO

SINTEF Venture

Sparebank 1 SMN Invest

Spinout Venture

StartupYou

Staur Private Equity

Såkorninvest Midt-Norge

Teknoinvest

Telenor Venture

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag

Trondheim Næringsinvest

Trøndelag vekst

Trønderenergi

Venturos

Verdane

Viking Venture

Warburg Pincus