Om Impello-analysen

Impello Management AS

Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Kundene er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø.

 

Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring. verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello er medlem av M&A-nettverket Globalscope.

 

Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisksektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som sivikøkonomer og sivilingeniører.

Impello-analysen 

Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen.

 

Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Stjørdal, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden 2008 - 2017, og supplert med data for ansatte i 2018.

Elektronisk format - Impello-analysen 2018

Velkommen til Impello-analysen 2018. Impello har i år valgt å gjøre deler av analysen elektronisk. Sammendrag av Impello-analysen finnes i pdf, men for de som ønsker å dypdykke i tallene anbefaler vi en rundtur på denne nettsiden. Interaktive grafer og figurer gjør det mulig å hente ut mye informasjon.