Nyetableringer

Nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen:

Stiftelsesdato er brukt som etableringsdato, og selskaper som flytter inn i regionen blir behandlet som nyetablerte i Trondheimsregionen. 

Bransjefordeling nyetablerte selskap 2017:

Bransjer for nyetableringene

I tråd med tidligere år var over halvparten av nyetableringene i 2017 IKT-selskap. Høy andel IKT-selskaper skyldes trolig at regionen har et sterkt miljø innen elektronikk, programvare og app-utvikling. En annen årsak kan være at kapitalbehovet og terskelen for å etablere et IKT-selskap er relativt sett lav sammenlignet med andre bransjer.

Det har vært en flere nyetableringer innenfor helseteknologi de siste årene, med hele 6 selskaper i 2017. Også for 2018 er det kommet til flere selskaper som utvikler helseteknologi, blant annet Drowzee, og Infiniwell.

Eksempler på nyetableringer: 

Moon Labs

Moon Labs har utviklet en biosensor som gjør kontinuerlige målinger av pasienters hjerterytme, oksygenmetning, respirasjon og temperatur. Biosensoren plasseres bak pasientens øre, og vil kunne gjøre målinger kontinuerlig i fem dager. Etter endt bruk skal sensoren kastes, den er laget av miljøvennlige materialer, og skal være enkel i bruk. Innhentet data sendes kryptert og trådløst til en tablet slik at helsepersonell kan følge målingene live.

Nurses.jpg

Foto: Moon Labs

muntibox.jpg
muntigallery.png

Foto: Munti Magic

Munti Magic

Munti Magic utvikler digitale aktiviteter for offentlige områder. Aktivitetene er laget for barn og familier, og består av spill, tegneaktiviteter og mye mer. Installasjonene er ment for kjøpesentre, flyplasser og andre offentlige bygninger.

Compax

Compax har laget en løsning for komprimering av avfall og tørkepapir. De nye avfallsbeholderne skal kunne komprimere avfallet opptil ti ganger opprinnelig volum. Løsningen skal redusere hyppigheten på avfallstømming, gi mindre forbruk av plastikkposer og gi mindre transport av avfall.

Ny_Scene_2018-Oct-15_02-10-24PM-000_Cust

Foto: Compax Solutions

scout.jpg

Scout Drone Inspection

Selskapet har utviklet droner til bruk i visuelle inspeksjoner og tilhørende dataanalysetjenester. Dronene skal kunne erstatte mennesker i inspeksjoner av f.eks. skip eller oljetanker. Bruk av dronen skal kunne gi tidsbesparelser, kostnadsreduksjon og bedre HMS for kundene.

Foto: Scout Drone Inspection

Costail

Costail har utviklet en autonom hale til bruk i cosplay og kostymer. Halen har spesialtilpasset lengde og tekstil til ønsket kostyme. Den beveger seg naturlig etter kroppens bevegelser. 

Halen er selskapets første produkt, og lanseres våren 2019. 

181003_Costail_testing_01.jpg

Foto: Costail