Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en viktig finansieringskilde for teknologibedriftene i Trondheimregionen. Gjennom et bredt tilbud av virkemidler får nystartede og etablerte bedrifter i vekst og i utviklingsfasen viktig risikoavlastning. 
Tilskudd

Tilskuddene er ikke periodisert over prosjektperiodene. Oversikten viser sum tilskudd (mill. kr) for de aktuelle årene da tilskuddene ble innvilget. 

Lån

Lånene er ikke periodisert over prosjektperiodene. Oversikten viser sum innvilgede lån (mill. kr) for de aktuelle årene som lånene formelt ble innvilget. Garantier inngår ikke.