Kommersialisering fra forskningsmiljøene

Oversikten viser antall nyetableringer fra forskningsmiljøene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Selskaper som er etablert i andre regioner i Norge inngår ikke. Noen selskaper har opphav fra både SINTEF og NTNU slik at totalen ikke alltid er lik summen av antall etableringer fra disse miljøene.

NTNU og SINTEF er sentrale forskningsmiljø i Trondheimsregionen. Disse institusjonene har over flere år bidratt med både kompetanse og ideer som har ledet frem til etablering av selskaper med banebrytende teknologi. 

Antall nyetableringer fra FoU-miljøene i Trondheims­regionen har vært jevnt høyt de siste årene. I 2017 hadde 14 % av nyetableringene i regionen opphav fra SINTEF eller NTNU. Eksempler på disse er Nisonic, Moon Labs og Scout Drone Inspection.

I 2017 var det 167 teknologiselskaper i Trondheims­regionen med opphav fra forskningsmiljøene. Omsetningen fra disse var 7 mrd. kr i 2017, tilsvarende 31 % av den totale omsetningen i bransjen. Disse selskapene har også historisk hatt høyere verdiskapning pr. ansatt sammenliknet med øvrige teknologiselskaper.

De største selskapene som har hatt utspring fra NTNU er Autronica Fire and Security og Q-Free.

De største selskapene med opphav fra SINTEF var i 2017 Nordic Semiconductor, Kongsberg Seatex og Powel.

Både NTNU og SINTEF har stort fokus på idé- og selskapsutvikling, blant annet gjennom sine egne inkubatorer og finansieringsordninger. NTNU TTO og SINTEF TTO er kommersialiseringsaktører som jobber aktivt med å utvikle forskningsbaserte forretningsideer. 

 

I 2018 etablerte SINTEF et eget tidligfasefond (SINTEF Venture V) på 500 mill. kr for å utvikle nye og levedyktige teknologibedrifter. European Investment Fund og en rekke private, norske investorer deltar i fondet.

Eksempler på selskaper med opphav fra FoU-miljøene:

Kandidat-Flying-Foil-1090x553.jpg

Foto: Flying Foil

Flying Foil

 

Selskapet utvikler hydrofoil-teknologi (båter med "vinger" som gjør at skroget løfter seg). Ved å bruke denne teknologien har de utviklet ferger som bruker 45% mindre energi, og har 80% forbedret batteritid.

Selskapet har opphav fra NTNU

Sonoclear

 

Basert på mange års utvikling ble selskapet stiftet i 2016. De har patent på en koblingsvæske som skal gi bedre ulltralydbilder under hjerneoperasjoner. Målet er at man da får fjernet mer kreftvev enn tidligere. 

Selskapet har opphav fra SINTEF

SC_Toppbilde_Kirurger_1.jpg

Foto: Sonoclear