Størst omsetningsvekst siste fem år: NOFITECH

Om Norwegian Fishfarming Technologies AS

Hovedkontor i Trondheim med 12 ansatte.

Utvikler, designer og bygger komplette resirkuleringsanlegg (RAS – Recirculating Aquaculture System) for landbaserte oppdrettsanlegg. Et kompakt og modulbasert konsept muliggjør anlegg på steder med vann- og arealknapphet.

www.nofitech.no

Nofitech nøkkeltall:

Norwegian Fishfarming Technologies AS

 

NOFITECH var det første selskapet som bygde et storskala RAS-anlegg for laks. Deres modulbaserte konsept har gjort selskapet til vekstvinner de siste fem årene.

Selskapet ble etablert av gründerne Geir Løvik og John Hustad i 2011. Etter mange år i oppdrettsindustrien hadde de identifiserte forbedringspotensiale og bestemte seg for å starte sitt eget selskap.

-Vi mente at leverandørene i for stor grad fikk bestemme hvordan konseptene skulle utformes. Teknologien var ikke tilpasset brukerne godt nok og konseptene opplevdes dyre.  Som oppdrettere synes vi at mulighetene var for få, forteller Løvik.

Gründerne brukte de første årene på utvikle konseptet de i dag har designpatent på. Konseptet er et  modulbasert anlegg med firkantede tanker som gir areal- og kostnadseffektivitet. 

-Konseptet vårt ble godt tatt i mot. Våre kunder hadde vært overalt og var kjent med de fleste løsninger som eksisterte. Da de ble introdusert for vårt konsept fikk vi en følelse av at de endelig var overbevist om at dette var noe de hadde ventet på. De kunne nå lettere ekspandere på steder med areal- og ressursbegrensninger. I tillegg ble konseptet oppfattet som prisgunstig, følger Hustad opp.

Det skulle likevel gå noen år før det første fullskala-anlegget, Erko, sto ferdig i 2017.

-Vi hadde begrenset kapasitet siden det kun var Geir og meg som var ansatt i selskapet. I tillegg hadde vi stort fokus på økonomisk forsvarlighet. Vi brukte ikke en krone på markedsføring og var generelt forsiktige.  Sett i ettertid var vi kanskje for forsiktige og kunne tenkt større fra dag én. Samtidig tror vi at dette også kan være en av årsakene tilat oppstarten gikk såpass godt, forteller Hustad.

Selv om selskapet i 2016 hadde ansatt flere og oppnådde en omsetning på 54 mill. kr innså de at det var krevende å kombinere drift og vekst. De hadde behov for en partner, noe som etter hvert førte til at investeringsselskapet Longship i 2018 gikk inn på eiersiden for å tilføre kapital og kompetanse. Sammen med ny eier, har de store planer for videre vekst. Først og fremst i Norge, men også i utlandet.

-Vi har tro på at omsetningen kan mangedobles. Vi har en skalerbar forretningsmodell hvor vi har tilgang til gode underleverandører. Dersom RAS med sjøvann får fotfeste i bransjen er vi godt rigget for solid vekst.  Ikke bare for laks og ørret, men også andre typer sjømat. Det norske markedet vil være prioritert, men vi ser også at vi er attraktive for utenlandske kunder. Vi ser også at det er lettere å oppnå bedre marginer i utlandet, forklarer Hustad.

 

Foto: NOFITECH

Foto: NOFITECH