Impello-analysen 2018

Vekst og utvikling for teknologiselskaper i Trondheimsregionen 

Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene i Trondheimsregionen.

Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen (1976-2018):

Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Stjørdal, Midtre Gauldal og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger pr 31.12.2018. *Data pr. januar 2019. Endelige tall for 2018 forventes å bli ca. 87 nyetableringer og 750 selskaper i drift pr. 31.12.2018. Erfaringsmessig tar det 3-6 måneder inn i nytt år før alle er formelt registrert.

Innhold

På denne siden finner du en oversikt over innhold i årets analyse. For å få mer detaljert innblikk kan du navigere deg videre til hver del av analysen ved å trykke deg videre fra hver boks eller benytte menyen øverst på siden.

Nøkkeltall for teknologiselskapene

 
 

Nøkkeltall per bransje

Bransjefordeling teknologiselskap 2018:

 

Oppkjøp og kompetent kapital

Vekstvinnere

Størst omsetningsvekst 2017: Inrigo AS

inrigo-logo-091117_001_juster.jpg

Størst omsetningsvekst siste fem år: NOFITECH 

Nofitech-liggende.png

Nyetableringer

nyetableringer.png
 
 

Kommersialisering fra forskningsmiljøene

Innovasjonsaktører

03 Work work _RUA8985_65.jpg
 
 
 

Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge

tilskudd innovasjon norge.png

Database